Zakładki:
......
.......
........
.........
Dekret warszawski
E-varsaviana
Fotoblogi i blogi warszawskie
Informatory
Komunikacja warszawska
Różne
Warszawa
Warszawa - z obiektywu forumowiczów
Warszawa przedwojenna
Warszawa wojenna
Wycieczki po Warszawie z przewodnikami
Żydzi Warszawy

blogi


site statistics


piątek, 22 czerwca 2012
Zwiedzanie Portu Czerniakowskiego

warszawa

W sobotę jest ciekawa wycieczka wzdłuż nowych i starych bulwarów nadwiślańskich na lewym brzegu Wisły. Organizuje FOPA w ramach programu "Spacer FOPA dla Warszawy". Oprowadzającymi i opowiadającymi będą Stefan Fuglewicz, Piotr Kaliszek, Andrzej Skalimowski i Zbigniew Tucholski. Start z bulwaru pod Mostem Poniatowskiego o godz. 11

Można będzie zobaczyć stare bulwary, mało widoczne wśród nadwiślanskich zarośli, resztki urządzeń przedwojennego portu, jak np. pochylnie. Oprowadzający opowiedzą o przeszłości i perspektywach tego zasłużonego dla Warszawy miejsca.

Warto się wybrać, bo o Porcie Czerniakowskim jest stosunkowo mało konkretnych informacji.

wtorek, 12 czerwca 2012
Książka "Rakowiec" Henryk Sienkiewicz

warszawa

Wyszła niedawno książka o ochockim osiedlu Rakowiec. Autorem jest Henryk Sienkiewicz, pochodzący z Radomia. Za projekt książki, wydanej przez wydawnictwo VEDA, w serii "Ulice mojego miasta", otrzymał w 2009 roku wyróżnienie w edycji MAK.

O Ochocie pisze się stosunkowo niewiele, a jeśli już to zazwyczaj o Starej Ochocie. O osiedlach mieszkaniowych w zasadzie nie ma żadnych poważniejszych publikacji. Autor przedstawia Rakowiec zarówno dzisiejszy jak i przedwojenny, sięgając do czasów, gdy to miejsce było jeszcze wsią jak również prehistorii. Przedstawia też rozmaite hipotezy na pochodzenie nazwy osiedla.

W drugiej połowie XVIII wieku Rakowiec był słabo zaludniony. W roku 1789 było tu zaledwie 16 gospodarstw chłopskich ale i doskonale prosperujący folwark. Na skrzyżowaniu obecnych ulic Trojdena i Sanockiej znajdowała się karczma. Nie wiadomo jak wyglądała, nie zachowały sie po niej żadne rysunki ani opisy. Obie ulice są śladem dawnych traktów.

W czasach Królestwa Kongresowego na Rakowcu stanęła nowa karczma, również przy Trojdena ale na skrzyżowaniu z szosą krakowską. Była wybudowana z rozmachem. Był to wielki murowany budynek, mogący pomieścić kilkuset gości. Stajnie mogły przyjąć jednocześnie kilkadziesiąt koni i wiele karet. Zajazd nosił nazwę Pociecha ale ponieważ był wybudowany z czerwonej cegły, równocześnie funkcjonował pod nazwą Czerwona Oberża.

Rakowiec jest wspomniany w "Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich". Jest informacja, że są: to wieś, folwark i kolonia w gminie Pruszków, w parafii Służew, w lewo od drogi bitej do Radomia i znajdują się 4 wiorsty od Warszawy. W 1827 roku było tu 15 domów i 171 mieszkańców. Na terenie Rakowca znajdowała się doskonale prosperująca fabryka przerabiająca odchody ludzi na nawóz. Folwark był prowadzony wzorowo. Często tu były urządzane wystawy sprzętu rolniczego i organozowane konkursy. Obszar Rakowca należał do szpitala św. Rocha, który wypuścił to w dzierżawę.

Książka "Rakowiec" szeroko opisuje czasy przedwojenne. Jest wiele ciekawych informacji o AGRiL, kolonii robotniczej na Pruszkowskiej (domy stoją do dziś). Autor przedstawia gehennę Zieleniaka po upadku Powstania Warszawskiego, gdzie urządzono punkt przejściowy dla wypędzanych z Warszawy mieszkańców.

Osobnym rozdziałem są czasy powojenne.

Książka jest wartościowa, przybliża, wydawało by się, nieciekawe miejsce na peryferiach Ochoty, a jednak ma ono czasami pasjonująca historię. Można ją kupić w niektórych większych ksiągarniach. W księgarni na Pruszkowskiej, o dziwo, nie kupi się jej.

Na stronie Urzędy Ochoty "Rakowiec" jest zamieszczony w wersji elektronicznej .